43-400 Cieszyn, Plac Wolności 7b +48 33 85 211 32
baner
baner
baner
 

Menu:

Nr projektu: 2019-1-PL01-KA229-065003_1

Tytuł projektu: Let’s break stereotypical thinking

Cele projektu:

 • Budowanie społeczeństwa obywatelskiego opartego na otwartości, tolerancji i wzajemnym szacunku dla wartości i zrozumienia dla odmiennych światopoglądów,
 • Wprowadzenie do szkół programu edukacji obywatelskiej i wzbogacenie programów humanistycznych w tematy o takich treściach jak kultura, historia, tradycja i współczesne problemy społeczne,
 • Stworzenie przyjaznej atmosfery dla imigrantów, zapoznanie się z rozwiązaniami prawnymi i obecnym stanem migracji w Europie (skutki długoterminowe),
 • Wyposażenie uczniów i nauczycieli w kompetencje interpersonalne, kulturowe, psychologiczne i socjologiczne
 • Zwiększenie krytycznego myślenia w kwestiach społecznych stereotypów, manipulacji w mediach i sposoby radzenia sobie z nimi
 • Rozwój kompetencji językowych i informatycznych
 • Promowanie szkoły, jako środowiska wspierającego rozwój, który jest oparty na społeczeństwie obywatelskim, europejskich wartościach i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Sposoby realizacji celów:

 • udział w warsztatach i spotkaniach oraz debatach dotyczących wartości, tolerancji, praw człowieka i innych organizowanych w ramach projektu przez nauczycieli oraz inne organizacje lub stowarzyszenia,
 • udział w projekcie "Maraton Pisania Listów z Amnesty International",
 • udział w #ErasmusDay - wydarzeniu promującemu projekty Erasmus +
 • udział w mobilnościach (wyjazdach uczniowskich) do Włoch i Hiszpanii oraz udział w zadaniach projektowych związanych z pobytem w krajach partnerskich (tematem mobilności są "We are different but together" , Better multicultural understanding through music and art", "Pro diversity - combating stereotypes and manipulation")
 • udział w zadaniach i wydarzeniach związanych z mobilnością w Polsce (przyjęcie gości z Włoch i Hiszpanii oraz realizacja zadań projektowych związanych z pobytem w Polsce gości z krajów partnerskich
 • udział w organizowanych w szkole zadaniach związanych pracą w projekcie (przygotowywanie logo projektu, tworzenie filmów i prezentacji, plakatów i posterów związanych z tematem projektu, uczestniczenie w spotkaniach projektowych, przygotowywanie dni włoskich i hiszpańskich, itp.)
Partnerzy projektu: Polska, Hiszpania, Włochy