43-400 Cieszyn, Plac Wolności 7b +48 33 85 211 32
 
Kopernik w Hiszpanii
II LO im. Mikołaja Kopernika realizuje projekt Erasmus + dla młodzieży pod tytułem Let’s break stereotypical thinking, w którym wraz z partnerami z Włoch i Hiszpanii uczymy się łamać stereotypy, kształtować postawy tolerancji, zrozumienia, poznawać nowe kultury i otwierać się na inne zwyczaje, poglądy a także szukać wspólnych rozwiązań dotyczących uprzedzeń i manipulacji medialnej.
Nasz projekt realizujemy od 2019 roku, ale dotychczasowe działania przebiegały wyłącznie online ze względu na pandemię Covid.
Determinacja wszystkich partnerów pozwoliła na przeprowadzenie tradycyjnej mobilności w Hiszpanii. Na początku lutego (02-07.02.2022) młodzież naszej szkoły mogła wyjechać do Hiszpanii i spędzić tam kilka owocnych i wspaniałych dni. Szereg ciekawych warsztatów i wyjazdów pozwolił nam poznać bliżej kulturę Hiszpanii, poruszyć kwestie tolerancji, otwartości, szacunku dla wartości oraz zrozumienia dla odmiennych światopoglądów.
Wspólne zajęcia pozwoliły nam również zapoznać się ze współczesnymi problemami społecznymi naszych państw, a także rozwinąć kompetencje językowe i jeszcze mocniej zaprzyjaźnić się z naszymi hiszpańskimi kolegami.
W czasie tego spotkania mogliśmy poznać mało znany regionie Castylia La Mancha i mieszkać w małej i bardzo uroczej miejscowości Hellin, w której mieszają się kultury chrześcijańska i muzułmańska.