43-400 Cieszyn, Plac Wolności 7b +48 33 85 211 32
 
Drodzy ósmoklasiści!


W roku szkolnym 2023/2024 nasza szkoła proponuje klasy:


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodzieży szkoła od września 2021 roku oferuje kształcenie w klasie o rozszerzeniu dyplomatycznym

Nauczanie dwujęzyczne polega na nauczaniu poszczególnych przedmiotów zarówno w języku polskim i w języku obcym nowożytnym. W naszym przypadku, w klasie dyplomatycznej, w języku angielskim nauczane dwujęzycznie będą historia i informatyka. Oznacza to iż, lekcje są prowadzone częściowo po polsku, częściowo po angielsku, w proporcjach dostosowanych do możliwości uczniów. Dzięki temu uczniowie mają możliwość opanowania wiedzy i umiejętności z języka angielskiego w stopniu rozszerzonym wraz z bogatym zasobem słownictwa z różnych dziedzin. Materiały dydaktyczne na wszystkich zajęciach dwujęzycznych to zarówno polskie podręczniki, jak i źródła w języku angielskim.

Uczniowie tej klasy mają 6h tygodniowo zajęć z języka angielskiego przez pierwsze 3 lata i 5h w klasie ostatniej (łącznie 23h w cyklu 4-letnim).

Podsumowując, w klasie dyplomatycznej:
  • przedmioty nauczane dwujęzycznie: historia i informatyka;
  • przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: geografia i WOS;
  • zwiększony wymiar godzin z języka angielskiego;
  • przedmioty dodatkowe: international media systems, civil society, creative writing.

Zapraszamy uczniów klas ósmych szkół podstawowych na kurs przygotowujący do sprawdzianu kompetencji językowych do klasy dwujęzycznej (język angielski). Szczegóły tutaj

Kandydat do oddziału dyplomatycznego przystępuje do sprawdzianu kompetencji językowych w dniu 06 czerwca 2023 roku o godzinie 14.00 w II LO im.M.Kopernika

Przykładowe testy z języka angielskiego: TEST1, TEST2, TEST3

Szczegółowe szkolne plany nauczania znajdują się tutaj

Rozszerzenie językowo-turystyczne powstało z myślą o osobach zafascynowanych humanistyką, podróżami oraz nauką języków obcych.

Klasa oferuje kształcenie języka angielskiego na poziomie rozszerzonym, co umożliwia uczestniczenie w licznych międzynarodowych wymianach młodzieży (Niemcy, Czechy, Francja).

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:

Absolwenci tej klasy mogą studiować wybrane przez siebie filologie obce, europeistykę, stosunki międzynarodowe, politologię, dziennikarstwo.

Jeśli uwielbiasz podróże, poznawanie nowych miejsc i ludzi, ich tradycji i życia współczesnego – ta klasa jest dla Ciebie.

Język i kultura Rosji, to przedmiot realizowany obowiązkowo w klasie o rozszerzeniu językowo-turystycznym, w wymiarze 7 godzin w czteroletnim cyklu kształcenia.

Szczegółowe szkolne plany nauczania znajdują się tutaj

Kształcenie w klasie społeczno-prawnej adresowane jest do osób zainteresowanych szeroko rozumianą humanistyką: historią, polityką, naukami społecznymi, funkcjonowaniem prawa czy też problematyką Unii Europejskiej.

Klasa proponuje rozszerzone zajęcia z:

Cykl kształcenia przygotowuje do podjęcia studiów prawniczych, politologicznych, historycznych czy dziennikarskich.

To wymarzone rozszerzenie dla pasjonatów historii, nauk społecznych, stosunków międzynarodowych oraz przyszłych prawników.

Szczegółowe szkolne plany nauczania znajdują się tutaj

Klasa o rozszerzeniu biologiczno-chemicznym ma w naszej szkole ponad czterdziestoletnią tradycję. Jest przeznaczona dla wszystkich, którzy swoją przyszłość wiążą z naukami przyrodniczymi i medycznymi.

Klasa proponuje rozszerzone zajęcia z:

Realizacja przedmiotów na poziomie rozszerzonym: biologii i chemii wspomagana jest ćwiczeniami laboratoryjnymi, dodatkowo – rozszerzona matematyka ułatwia sprawne poruszanie się w nowoczesnym, skomplikowanym świecie nauk przyrodniczych.

Absolwent klasy biologiczno-chemicznej będzie miał możliwość wyboru różnych kierunków studiów medycznych i przyrodniczych między innymi: medycyny, stomatologii, rehabilitacji, fizjoterapii, ratownictwa medycznego, farmacji, zdrowia publicznego, kosmetologii, biotechnologii, biochemii, leśnictwa, weterynarii, dietetyki, biologii, chemii.

Szczegółowe szkolne plany nauczania znajdują się tutaj

Klasa o rozszerzeniu politechnicznym (nazywanym dawniej profilem matematyczno-fizycznym) ma w naszej szkole długoletnią tradycję.

Jest to klasa stworzona dla osób, które swoją przyszłość wiążą ze studiowaniem nauk ścisłych i politechnicznych.

Przedmiotami wiodącymi i realizowanymi w tej klasie na poziomie rozszerzonym są:

W programie nauczania matematyki i informatyki znajdą się wiadomości pozwalające na rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem komputerowych metod numerycznych. Program nauczania informatyki będzie zawierał takie zagadnienia jak projektowanie stron internetowych, zarządzanie bazami danych, algorytmikę, programowanie i wiele zagadnień z grafiki komputerowej.

Studia, do których przygotowani będą absolwenci tej klasy, otworzą przed nimi świat informatyki, techniki oraz nowoczesnej inzynierii.

Szczegółowe szkolne plany nauczania znajdują się tutaj

To klasa dla wszystkich, którzy chcą sprostać wyzwaniom współczesnego świata, rozwijać swą kreatywność i otwartość. Uczniowie tej klasy mogą doskonalić swoją znajomość języka angielskiego (uzupełnionego o język biznesu) oraz realizować na poziomie rozszerzonym matematykę i geografię.

Klasa proponuje rozszerzone zajęcia z:

Absolwenci klasy ekonomiczno-menadżerskiej mogą podjąć studia na kierunkach ścisłych i ekonomicznych, studiować np. marketing i zarządzanie, geodezję, turystykę i rekreację.

Klasa ta kształci przyszłych menadżerów, ekonomistów, ludzi biznesu – ludzi otwartych, aktywnych, przedsiębiorczych.

Szczegółowe szkolne plany nauczania znajdują się tutaj


Sekretariat szkoły czynny w godzinach od 7.00 do 15.00