43-400 Cieszyn, Plac Wolności 7b +48 33 85 211 32
baner
baner
baner
 

RELACJE I INNOWACJE 2020-1-PL01-KA101-080255

Interdyscyplinarna szkoła - szkołą przyszłości

Nasz szkoła realizuje projekt "Interdyscyplinarna szkoła - szkołą przyszłości" w ramach programu Erasmus+. Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Nasz placówka bierze udział w akcji KA1 "Mobilność kadry edukacji szkolnej".


Projekt ma na celu poprawę jakości pracy szkoły przez udział pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe.W trakcie dwuletniego projektu, pracownicy szkoły mają możliwość poznawania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania oraz zarządzania placówką oświatową, co pozwoli na osiągnięcie głównego celu projektu jakim jest poprawa jakości pracy szkoły w obszarach wymagających zmian oraz pogłębienie współpracy międzynarodowej.

Planowane działania to kursy dotyczące:

  • innowacji w metodyce nauczania przedmiotów ścisłych, humanistycznych i języków obcych;
  • wymiany i projektów międzynarodowych;
  • wykorzystania IT i mediów społecznościowych na lekcjach przedmiotowych;
  • budowania pozytywnych relacji i skutecznego rozwiązywania konfliktów;
  • implementacji nauki o kulturze krajów anglojęzycznych w nauczaniu języków obcych;
  • podnoszenia kompetencji językowych nauczycieli i pracowników szkoły.