II LO Cieszyn

 e-dziennik
PROJEKT: NOWOCZESNA EDUKACJA II
Szczepienia
 Sport w szkole
 E-biblioteka
 Stypendia
Interdyscyplinarna szkoła
Wirtualny spacer
Inspektor Danych Osobowych
Patronaty naszej szkoły
DOCUMASTER
Geografia

GRAND TOUR IN EUROPE

 

W dniach 13-18 marca 2017r. miałam przyjemność uczestniczenia w międzynarodowym kursie dla nauczycieli, który odbywał się w ramach projektu Erasmus+, w którym nasza szkoła bierze udział. Kurs „GRAND TOUR IN EUROPE: creativity, innovation, activecitizenship and interculturaldialogue. Europe between Mythology, Modernity and Multiculturalism” odbył się we Florencji i prowadzony był przez MarielleMorbidelli oraz Simone Petrucci reprezentujących Laboratorio del CittadinoOnlus.

Centro di EducazioneAmbientale” Grupa składała się z 10 uczestnikówz Polski, Niemiec, Finlandii, Szwecji oraz Grecji. Jako że wszyscy kursanci są czynnymi nauczycielami różnych przedmiotów w różnych typach szkół w swoich krajach, otworzyła się doskonała przestrzeń do dzielenia się doświadczeniami i dyskusji.

Znaczącą częścią kursu było eksplorowanie obszaru kultury i europejskiej mitologii w bezpośrednich zetknięciu z jej wytworami. Niezwykłą jego zaletą był fakt, iż zajęcia codziennie prowadzone były w innym miejscu: w muzeach, kościołach, klasztorze, szkole artystycznej, a nawet w ogrodach i na placach. Praktyczne ćwiczenia nakierowane zarówno na intuicyjny i emocjonalny odbiór sztuki, jak i na badawcze do niej podejście, pozwoliły na poszerzanie edukacyjnych horyzontów i poszukiwanie nowych rozwiązań możliwych do wdrożenia we własnym obszarze szkolnym.

Uczestnictwo w programie Erasmus+ stało się dla mnie niezwykłą okazją do samorozwoju w różnych obszarach, zarówno zawodowych, jak i osobistych. Po pierwsze tydzień spędzony we Włoszech w międzynarodowej grupie był najlepszą okazją do doskonalenia umiejętności językowych, w szczególności, że poza językiem angielskim, mieliśmy okazję osłuchać się także z językiem włoskim i francuskim. Po drugie niewielka ilość uczestników oraz specyfika zajęć spowodowały, że grupa bardzo szybko się zintegrowała, a nawiązane znajomości mogą być z powodzeniem kontynuowane na płaszczyźnie zawodowej i osobistej. Taka forma kursu, oparta przede wszystkim na wspólnych doświadczaniu i dyskusji, wymianie poglądów, wrażeń i interpretacji, pokazała mi, że uczenie się od innych jest niezwykle motywujące i inspirujące, podobnie jak budowanie wspólnej jakości z różnorodności. Zdobyłam szeroką wiedzę na temat systemów edukacyjnych w innych krajach europejskich, stosowanych metodologii, występujących w tym obszarze problemów i możliwych rozwiązań. Dyskusje, zarówno podczas zajęć, jak i w czasie wolnym, który staraliśmy się jako grupa spędzać razem, wzbogaciły także moją wiedzę na temat kultury, obyczajowości i problemów społecznych Finlandii, Grecji, Szwecji i Niemiec.

Jako że Florencja jest kolebką renesansu, kurs był niezwykle intensywnym przeżyciem związanym z kontemplacją najsłynniejszych dzieł sztuki średniowiecza, renesansu i baroku. Atmosfera miasta tętniącego życiem, turystycznego, a jednocześnie zachowującego w niezwykły sposób swoją tożsamości i odrębność, zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Organizatorzy kursu chcieli zapewnić jego uczestnikom nie tylko suchą wiedzę, ale przede wszystkim doświadczenie niezwykłej przestrzeni i wyjątkowej kultury, na którą składa się także życie codzienne, obyczajowość, kuchnia czy muzyka. Zanurzenie się w te obszary pomogło mi zrozumieć specyfikę włoskiej kultury.

Jednym z poruszanych w czasie kursu problemów był multikulturalizm współczesnych społeczeństw europejskich, wynikające z niego problemy w obszarze edukacji, kultury i socjologii. I tutaj dzielenie się doświadczeniami nauczycieli z różnych krajów okazało się bezcennym doświadczeniem.

Najważniejszym pokłosiem kursu jest nawiązanie kontaktów w różnych krajach oraz stworzenie zarysu planu wspólnego projektu unijnego Erasmus+, w którym wzięłyby udział szkoły, w których pracują uczestnicy kursu.

Autor: mgr Patrycja Łyżbicka