Zastępstwa na dzień: 03-12-2023 jeszcze nie zostały przygotowane!

Uwaga!! Dodatkowe zmiany mogą zostać umieszczone na tablicy ogłoszeniowej w szkole.