Wybierz inną datę:

Zastępstwa na dzień: 09-08-2022 jeszcze nie zostały przygotowane!

Uwaga!! Dodatkowe zmiany mogą zostać umieszczone na tablicy ogłoszeniowej w szkole.