Zastępstwa na dzień: 25-05-2024 jeszcze nie zostały przygotowane!

Uwaga!! Dodatkowe zmiany mogą zostać umieszczone na tablicy ogłoszeniowej w szkole.