43-400 Cieszyn, Plac Wolności 7b +48 33 85 211 32
baner
baner
baner
 

RELACJE I INNOWACJE 2020-1-PL01-KA101-080255


Dwuletni projekt realizowany w ramach akcji KA1 "Mobilność kadry edukacji szkolnej" w obszarze edukacji szkolnej mający na celu poprawę jakości pracy szkoły dzięki udziałowi pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe.


Planowane działania to kursy dotyczące innowacji w metodyce nauczania i psychologii, podnoszenia kompetencji językowych, budowania pozytywnych relacji, skutecznego zarządzania klasą i rozwiązywania konfliktów, pracy z uczniem zdolnym i z problemami w nauce oraz pracy metodą CLIL. Projekt będzie realizowany w okresie sierpień 2020 - sierpień 2022.


Zachęcamy do śledzenia naszej strony, na której będziemy publikować aktualności związane z działaniami projektowymi.

Współfinansowano ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+

Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.