43-400 Cieszyn, Plac Wolności 7b +48 33 85 211 32
baner
baner
baner
 

Akredytacja Erasmusa

Nr akredytacji: 2022-1-PL01-KA120-SCH-000103697
Nr projektu: 2023-1-PL01-KA121-SCH-000122949
Tytuł projektu : „KREATYWNY KOPER”

W naszej szkole jest realizowany trzyletni projekt w ramach Programu Erasmus + w sekcji Edukacja Szkolna KA1. Program zapewnia możliwość mobilności edukacyjnej oraz wspiera rozwój instytucji edukacyjnych.
Podczas tego okresu będziemy realizować 5 celów:

  • Cel 1 – Budowanie społeczeństwa obywatelskiego, otwartego, opartego na podstawowych wartościach europejskiej kultury (wolność, równość, tolerancja, szacunek, wielokulturowość).
  • Cel 2 – Zwiększenie potencjału międzynarodowego szkoły poprzez rozwój kompetencji językowych nauczycieli, pracowników nie dydaktycznych oraz uczniów.
  • Cel 3 – Cyfrowa transformacja w edukacji – wzrost kompetencji informatyczno-komunikacyjnych uczniów i nauczycieli poprzez wyposażenie ich w nowoczesne narzędzia IT.
  • Cel 4 – Wzrost zaangażowania w działania proekologiczne, wyposażenie w kompetencje umożliwiające wprowadzenie zachowań proekologicznych i nawyków opartych o zrównoważone i odpowiedzialne praktyki.
  • Cel 5 – Wzrost świadomości roli zdrowia psychicznego w funkcjonowaniu społeczeństwa, poprawienie stanu psychicznego uczniów i nauczycieli, nabycie kompetencji radzenia sobie ze stresem i wypaleniem.

Podczas trwania projektu nauczyciele i uczniowie będą mogli wziąć udział w różnego rodzaju aktywnościach i działaniach takich jak warsztaty i szkolenia, spotkania z ekspertami, wyjścia terenowe i wyjazdy zagraniczne (zwane mobilnościami), happeningi, konkursy i dni tematyczne, lekcje otwarte, wystawy i prezentacje. Współpracować będziemy z naszymi partnerami z Włoch, Niemiec, Hiszpanii.

Projekt jest sfinansowane ze środków UE.

Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.