43-400 Cieszyn, Plac Wolności 7b +48 33 85 211 32
baner
baner
baner
 

Ambasada Francji    Instytut Francuski    Fotoreportaż z uroczystości   
3 grudnia 2015r. podpisana została umowa o współpracy pomiędzy naszym liceum, Instytutem Francuskim w Warszawie, Starostwem Powiatowym w Cieszynie oraz Polskim Stowarzyszeniem "Europa Języków i Kultur".
Na mocy porozumienia II LO im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie zostało objęte patronatem Ambasady Francji i Instytutu Francuskiego z siedzibą w Warszawie.

Cele współpracy:
  • akredytacja liceum jako ośrodka przygotowującego uczniów do egzaminów międzynarodowych z języka francuskiego DELF, dyplomu dla obcokrajowców wydawanego przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej, Szkolnictwa Wyższego i Badań,
  • polepszenie jakości nauczania języka francuskiego poprzez stworzenie platformy wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami i wspieranie ich doskonalenia zawodowego,
  • kształcenie egzaminatorów i korektorów egzaminów DELF we współpracy z Instytutem Francuskim w Polsce i Międzynarodowym Centrum Studiów Pedagogicznych w Sevres we Francji,
  • zapewnienie nauczycielom dostępu do nowości dydaktycznych w ramach Biblioteki mobilnej FLE,
  • dostarczanie materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących języka francuskiego i frankofonii oraz egzaminów DELF,
  • promowanie języka francuskiego i frankofonii w mieście i regionie.