43-400 Cieszyn, Plac Wolności 7b +48 33 85 211 32
baner
baner
baner
 
Patronat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego obejmie patronatem naukowym klasy o rozszerzeniu językowym w cieszyńskim II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika. Umowa o współpracy dydaktycznej zawarta zostanie we wtorek 13 grudnia 2016 roku w Cieszynie.
Patronatem objęte zostaną klasy, w których przedmiotami wiodącymi są języki: angielski, rosyjski, niemiecki oraz francuski. W ramach współpracy nauczyciele akademiccy prowadzić będą dla uczniów wybrane zajęcia, licealiści będą mogli również uczestniczyć w poszczególnych zajęciach akademickich, takich jak: wykłady, seminaria i warsztaty, odbywających się na terenie Uniwersytetu Śląskiego. Współpraca obejmować będzie nie tylko uczniów, ale też nauczycieli, dla których przewidziane jest wsparcie w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Liceum będzie miało również możliwość korzystania z oferty Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Śląskiego.
Na współpracy skorzystają również studenci, którzy będą mogli odbywać praktyki pedagogiczne w szkole. Cieszyńskie liceum umożliwi również prowadzenie zajęć obserwacyjnych oraz badań wśród nauczycieli i uczniów. Stanowić one będą podstawę prac licencjackich, magisterskich i naukowych.
Umowę pomiędzy uczelnią i szkołą sygnować będą prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek oraz dyrektor szkoły mgr Regina Rakowska. Koordynatorami współpracy ze strony Uniwersytetu Śląskiego będą: dr Anna Chromik z Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych, dr Ewelina Berek z Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki, dr Nina Nowara-Matusik z Instytutu Filologii Germańskiej, dr Lidia Mięsowska z Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej, dr Magdalena Ochwat – pełnomocnik rektora ds. promocji i kontaktu ze szkołami ponadgimnazjalnymi, dr Magdalena Ślawska – dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego.
Uroczystość, podczas której zawarta zostanie umowa, uświetni wykład okolicznościowy prof. dr. hab. Ryszarda Koziołka.
Oficjalny fanpage Uniwersytetu Śląskiego: facebook.com/UniwersytetSlaski
Fanpage „Rekrutacja UŚ”: www.facebook.com/rekrutacjaUniwersytetSlaski
Fanpage „Błędy i owędy”: www.facebook.com/bledyiowedy
Fanpage „Przystanek Nauka”: facebook.com/przystaneknauka
Kanał YouTube Uniwersytetu Śląskiego:www.youtube.com/user/admUniwersytetSlaski
Telewizja Internetowa Uniwersytetu Śląskiego: http://telewizja.us.edu.pl
Fanpage Telewizji Internetowej Uniwersytetu Śląskiego : www.facebook.com/ustvkatowice
Kanał YouTube Telewizji Internetowej Uniwersytetu Śląskiego:/www.youtube.com/user/telewizjaus
Radio „Egida”:www.egida.us.edu.pl
Fanpage Radia „Egida” www.facebook.com/radio.egida/