II LO Cieszyn

 e-dziennik
PROJEKT: NOWOCZESNA EDUKACJA II
Szczepienia
 Sport w szkole
 E-biblioteka
 Stypendia
Interdyscyplinarna szkoła
Wirtualny spacer
Inspektor Danych Osobowych
Patronaty naszej szkoły
DOCUMASTER
Geografia

Patronat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego obejmie patronatem naukowym klasy o rozszerzeniu językowym w cieszyńskim II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika. Umowa o współpracy dydaktycznej zawarta zostanie we wtorek 13 grudnia 2016 roku w Cieszynie.

Patronatem objęte zostaną klasy, w których przedmiotami wiodącymi są języki: angielski, rosyjski, niemiecki oraz francuski. W ramach współpracy nauczyciele akademiccy prowadzić będą dla uczniów wybrane zajęcia, licealiści będą mogli również uczestniczyć w poszczególnych zajęciach akademickich, takich jak: wykłady, seminaria i warsztaty, odbywających się na terenie Uniwersytetu Śląskiego. Współpraca obejmować będzie nie tylko uczniów, ale też nauczycieli, dla których przewidziane jest wsparcie w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Liceum będzie miało również możliwość korzystania z oferty Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Śląskiego.

Na współpracy skorzystają również studenci, którzy będą mogli odbywać praktyki pedagogiczne w szkole. Cieszyńskie liceum umożliwi również prowadzenie zajęć obserwacyjnych oraz badań wśród nauczycieli i uczniów. Stanowić one będą podstawę prac licencjackich, magisterskich i naukowych.

Umowę pomiędzy uczelnią i szkołą sygnować będą prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek oraz dyrektor szkoły mgr Regina Rakowska. Koordynatorami współpracy ze strony Uniwersytetu Śląskiego będą: dr Anna Chromik z Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych, dr Ewelina Berek z Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki, dr Nina Nowara-Matusik z Instytutu Filologii Germańskiej, dr Lidia Mięsowska z Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej, dr Magdalena Ochwat – pełnomocnik rektora ds. promocji i kontaktu ze szkołami ponadgimnazjalnymi, dr Magdalena Ślawska – dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Uroczystość, podczas której zawarta zostanie umowa, uświetni wykład okolicznościowy prof. dr. hab. Ryszarda Koziołka.

Oficjalny fanpage Uniwersytetu Śląskiego: facebook.com/UniwersytetSlaski

Fanpage „Rekrutacja UŚ”: www.facebook.com/rekrutacjaUniwersytetSlaski

Fanpage „Błędy i owędy”: www.facebook.com/bledyiowedy

Fanpage „Przystanek Nauka”: facebook.com/przystaneknauka

Kanał YouTube Uniwersytetu Śląskiego:www.youtube.com/user/admUniwersytetSlaski

Telewizja Internetowa Uniwersytetu Śląskiego: http://telewizja.us.edu.pl

Fanpage Telewizji Internetowej Uniwersytetu Śląskiego : www.facebook.com/ustvkatowice

Kanał YouTube Telewizji Internetowej Uniwersytetu Śląskiego:/www.youtube.com/user/telewizjaus

Radio „Egida”:www.egida.us.edu.pl

Fanpage Radia „Egida” www.facebook.com/radio.egida/