43-400 Cieszyn, Plac Wolności 7b +48 33 85 211 32
baner
baner
baner
 

Strona uczelni    Wizyta na uczelni   

II LO im. M. Kopernika w Cieszynie w roku szkolnym 2015/16 podjęło współpracę z łódzką Szkołą Filmową. Celem podjętych działań jest przede wszystkim zainspirowanie uczniów do niebanalnej, twórczej aktywnoœci artystycznej, rozwój wyobraŸni i kreatywnoœci. Pierwszym krokiem było zorganizowanie w kwietniu 2016 roku konkursu fotograficznego, do którego zaproszeni zostali, oprócz uczniów naszej szkoły, także gimnazjaliœci Cieszyna i powiatu. Fotografie wykonane przez cieszyńskich uczniów oceniane były przez pracowników naukowych łódzkiej Szkoły. Najlepsze prace zostały wyróżnione nagrodami ufundowanymi przez Rektora Szkoły Filmowej prof. dr hab. Mariusza Grzegorzka, który objął patronat nad konkursem.
Kolejnym krokiem stała się wizyta uczniów naszej szkoły w Łodzi. Odbyła się ona 29 listopada 2016 roku i była niezwykłą okazją do poznania etapów powstawania filmu, sztuki fotografii, studeckich etiud filmowych, osobistego spotkania i rozmowy z Rektorem Szkoły. W planach na ten rok szkolny kolejne działania...