43-400 Cieszyn, Plac Wolności 7b +48 33 85 211 32
baner
baner
baner
 

Rada Rodziców

Rada Rodziców przy II LO składa się z przedstawicieli wszystkich klas. Pracami Rady Rodziców kieruje Prezydium, wybierane na Walnym Zebraniu RR z początkiem każdego roku szkolnego.


Gorąco apelujemy o składki na Fundusz Rady Rodziców – proponowana kwota to 100 zł rocznie; możliwe są wpłaty ratalne czy też częściowe.


Wpłaty zbierane są podczas wywiadówek. Można również wpłacać na konto RR (koniecznie podając imię oraz nazwisko dziecka oraz klasę!).


Dane do przelewu:

Nr konta: 26 8113 0007 2001 0051 3597 0001

Nazwa Banku: Bank Spółdzielczy Cieszyn

Adres Banku: ul.Kochanowskiego 4 43-400 Cieszyn


Z zebranych środków Rada Rodziców finansuje lub współfinansuje wydatki służące całej społeczności szkolnej takie jak: imprezy szkolne, pracownie przedmiotowe, bibliotekę, samorząd szkolny, a także wyjazdy naszej młodzieży na finały olimpiad przedmiotowych, konkursy, zawody, festiwale, obozy naukowe czy wycieczki. Pomagamy szkole w finansowaniu drobnych prac remontowych.Regulamin Rady Rodziców