43-400 Cieszyn, Plac Wolności 7b +48 33 85 211 32
 
PATRONAT AMBASADY FRANCJI
3 grudnia 2015 to szczególny dzień w historii naszej szkoły. Podczas doniosłej uroczystości została zawarta umowa o współpracy pomiędzy Instytutem Francuskim w Warszawie, Starostwem Powiatowym w Cieszynie, II LO im. M. Kopernika oraz Polskim Stowarzyszeniem – Europa Języków i Kultur.

   Wyjątkowość i prestiż tego przedsięwzięcia podkreśla fakt, że Kopernik jest jedną z dziesięciu szkół i w Polsce, które zostały wyróżnione za wkład na rzecz nauczania języka francuskiego i krzewienia kultury francuskiej.
Podczas ceremonii głos zabrali pan Xavier Wasson, attaché przy Ambasadzie Francji w Warszawie, pan Janusz Król, starosta powiatu cieszyńskiego, pani dyrektor Regina Rakowska oraz pani Aleksandra Żołnowska, nauczycielka języka francuskiego. Uczniowie klas frankofońskich przygotowali pod jej kierunkiem program artystyczny ukazujący długotrwałe związki między Polską i Francją.
Na mocy porozumienia nasze liceum staje się placówką przygotowującą do egzaminu Delf oraz szkołą partnerską Ambasady Francji, Instytutu Francuskiego z siedzibą w Warszawie oraz Polskiego Stowarzyszenia Europa Języków i Kultur.