Rekrutacja
 e-dziennik
 Sport w szkole
 Biblioteka
Projekty
Erasmus+
PROJEKT: NOWOCZESNA EDUKACJA II
Patronaty naszej szkoły
 Stypendia
Wirtualny spacer
Inspektor Danych Osobowych
DOCUMASTER
Geografia

Wymagane dokumenty

  • Podanie - wydruk z programu naboru elektronicznego
  • Informacja o uczniu - druk do pobrania
  • Kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  • Kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  • 2 zdjęcia