43-400 Cieszyn, Plac Wolności 7b +48 33 85 211 32
 
Wymagane dokumenty

  • Podanie - wydruk z programu naboru elektronicznego
  • Informacja o uczniu - druk do pobrania
  • Kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  • Kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  • 2 zdjęcia