43-400 Cieszyn, Plac Wolności 7b +48 33 85 211 32
 
Siła różnorodności
W II LO im. Mikołaja Kopernika zakończył się projekt Erasmus + Let’s break stereotypical thinking. Projekt ten był realizowany przy współpracy szkół partnerskich z La Spezi we Włoszech oraz z Hellin w Hiszpanii.
Od września 2019 roku do września 2022 roku wspólnie pracowaliśmy nad budowaniem postaw otwartości i tolerancji, opartych na wzajemnym szacunku i zrozumieniu dla odmiennych światopoglądów, zwiększaliśmy umiejętności krytycznego myślenia w kwestiach społecznych stereotypów i manipulacji w mediach, rozwijaliśmy kompetencje językowe i informatyczne. Jednym z naszych celów było zapoznanie się z rozwiązaniami prawnymi dotyczącymi imigrantów oraz przyczynami i skutkami migracji w Europie, a także stwarzanie przyjaznej atmosfery dla imigrantów i uchodźców. Nie przewidywaliśmy jednak, jak ten temat stanie się aktualny dla wszystkich partnerów projektu, a w szczególności nas, Polaków. Wojna w Ukrainie spowodowała, że temat migracji oraz uchodźctwa stał nam się szczególnie bliski i stworzył szerokie możliwości do niesienia pomocy potrzebującym oraz dyskusji o sytuacji migracyjnej Europy.
Sam projekt był realizowany w bardzo trudnym czasie, podczas pandemii Covid-19, izolacji szkół i zdalnych lekcji, a następnie wojny w Ukrainie.
Pomimo tak wielu trudności projekt udało się zrealizować! Wszystkie założone cele, zadania oraz spotkania partnerskie młodzieży zostały przeprowadzone we wszystkich krajach. Nawiązały się wspaniałe przyjaźnie wśród uczniów i nauczycieli. Nauczyliśmy się wielu nowych rzeczy, zrozumieliśmy, że mimo tego, że jesteśmy różni możemy działać razem (We are different but together), że wielokulturowość możemy lepiej rozumieć przez sztukę i muzykę (Better multicultural understanding through music and art), a przełamywanie stereotypów i manipulacji pozwala iść w kierunku różnorodności (Pro diversity – combating stereotypes and manipulation).
Podczas projektu zrealizowaliśmy 3 wizyty partnerskie, podczas których polska młodzież mogła zapoznać się z ciekawą kulturą i historią regionu Kastylii La Manchy w Hiszpanii oraz regionu Ligurii we Włoszech. Każdy z tych regionów charakteryzuje się niezwykle bogatą tradycją związaną z wielokulturowością wynikającą z historycznej i współczesnej sytuacji politycznej, społecznej i gospodarczej. Natomiast młodzież z Hiszpanii i Włoch mogła poznać historię i kulturę naszego regionu podczas spotkania w Polsce. Każdorazowo uczestniczyliśmy w wielu ciekawych warsztatach poświęconych tematyce naszego projektu, tak więc poznawaliśmy mechanizmy tworzenia się stereotypów, ale również uczyliśmy się je łamać i budować postawy otwartości i tolerancji. Uczestniczyliśmy w warsztatach artystycznych – tanecznych, artystycznych (tworzenie kolaży) oraz muzycznych (nauka gry na bębnach), podczas których spontanicznie uwalnialiśmy wspaniałe zasoby pozytywnej energii i budowaliśmy relacje oparte na wzajemnym szacunku i zrozumieniu potrzeb innego człowieka. Odwiedzaliśmy miejsca, które były i są znane z wielokulturowości, co pozwoliło nam zobaczyć, jak wspaniałe dzieła powstały na bazie mozaiki kultur i religii. Zwiedzaliśmy wspaniałe Toledo w Hiszpanii, Genuę we Włoszech i Kraków w Polsce.
Doświadczenia wyniesione podczas tego projektu pragniemy wykorzystać do realizacji kolejnych zadań, warsztatów i spotkań, chcemy kontynuować współpracę z naszymi partnerami, gdyż wierzymy, że czas spędzony podczas wszystkich projektowych aktywności był owocny, pożyteczny i otwierający wszystkich uczestników na bliskie relacje oparte na tolerancji, współpracy, zrozumieniu drugiego człowieka i jego może innych niż nasze poglądów.