Rekrutacja
 e-dziennik
 Sport w szkole
 Biblioteka
Projekty
Erasmus+
PROJEKT: NOWOCZESNA EDUKACJA II
Patronaty naszej szkoły
 Stypendia
Wirtualny spacer
Inspektor Danych Osobowych
DOCUMASTER
Geografia

Rozszerzenie dyplomatyczne


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodzieży szkoła od września 2021 roku oferuje kształcenie w klasie o rozszerzeniu dyplomatycznym

Nauczanie dwujęzyczne polega na nauczaniu poszczególnych przedmiotów zarówno w języku polskim i w języku obcym nowożytnym. W naszym przypadku, w klasie dyplomatycznej, w języku angielskim nauczane dwujęzycznie będą geografia i informatyka. Oznacza to iż, lekcje są prowadzone częściowo po polsku, częściowo po angielsku, w proporcjach dostosowanych do możliwości uczniów. Dzięki temu uczniowie mają możliwość opanowania wiedzy i umiejętności z języka angielskiego w stopniu rozszerzonym wraz z bogatym zasobem słownictwa z różnych dziedzin. Materiały dydaktyczne na wszystkich zajęciach dwujęzycznych to zarówno polskie podręczniki, jak i źródła w języku angielskim.

Uczniowie tej klasy mają 6h tygodniowo zajęć z języka angielskiego przez pierwsze 3 lata i 5h w klasie ostatniej (łącznie 23h w cyklu 4-letnim).

Podsumowując, w klasie dyplomatycznej:
  • przedmioty nauczane dwujęzycznie: geografia i informatyka;
  • przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: geografia i WOS;
  • zwiększony wymiar godzin z języka angielskiego;
  • przedmioty dodatkowe: international media systems, civil society, creative writing.

Zapraszamy uczniów klas ósmych szkół podstawowych na kurs przygotowujący do sprawdzianu kompetencji językowych do klasy dwujęzycznej (język angielski). Szczegóły tutaj

Kandydat do oddziału dyplomatycznego przystępuje do sprawdzianu kompetencji językowych w dniu 07 czerwca 2022 roku o godzinie 14.00 w II LO im.M.Kopernika

Przykładowe testy z języka angielskiego: TEST1, TEST2, TEST3

Szczegółowe szkolne plany nauczania znajdują się tutaj