43-400 Cieszyn, Plac Wolności 7b +48 33 85 211 32
baner
baner
baner
 
Każda rzeka zaczyna się od źródła a kończy w oceanie
Japońskie przysłowie mówi, że osobno każdy z nas jest jedynie kroplą, dopiero wspólnie tworzymy ocean. Dlatego w piątek 07.05.2024 grupa 27 uczniów Kopera powędrowała nad Olzę by tam poruszyć zagadnienia wpływu rzek na jakość wody w morzach i oceanach.
Zajęcia te organizowane były przez Akademię WSB Wydział Zamiejscowy w Cieszynie oraz Centrum Edukacji Ekologicznej Ekosynteza w Bielsku-Białej.
Zajęcia te zostały zrealizowane w ramach Programu Horyzont Europa. Projekt pn. „SHORE: EmpOweR Students as the agents of cHangE” dofinansowany został przez Unię Europejską.
Zajęcia poruszały zagadnienia takie jak: obieg wody w przyrodzie, stan jakości wód w Polsce oraz w Morzu Bałtyckim, źródła zanieczyszczeń wody w Polsce, wpływ zanieczyszczeń rzecznych na jakość wód morskich, zużycie wody w Polsce i sposoby ograniczenia zużycia wody. A przede wszystkim zajęcia miały wymiar praktyczny ponieważ poznaliśmy sposoby badania jakości wody oraz przeprowadziliśmy badanie obecności jonów amonowych, azotanowych i fosforanowych w rzece Olzie, a także pH wody i jej twardości.
Zajęcia poprowadziła pani Zuzanna Chabowska z Centrum Edukacji Ekologicznej Ekosynteza.
Ideą zajęć było uświadomienie, że każde nasze działanie i każdy z nas ma wpływ na to co dzieje się z wodą i co znajduje się w wodzie.
Dziękujemy Akademii WSB za zorganizowanie dla nas tych warsztatów