43-400 Cieszyn, Plac Wolności 7b +48 33 85 211 32
baner
baner
baner
 
Międzynarodowo o zdrowiu psychicznym z Erasmusem
Wielu nauczycieli i uczniów ma problemy ze zdrowiem psychicznym, lecz nie zdają sobie z tego sprawy. Ten stan rzeczy pogłębiło dodatkowo doświadczenie pandemii Covid-19. By poszerzać świadomość społeczeństwa oraz uczyć strategii dbania o dobrostan psychiczny, by móc pozytywnie wpływać na stan emocjonalny uczniów Europass Teacher Academy poszerzyła swój zakres szkoleń dla nauczycieli o kurs „Mental Health Awareness for Teachers and Students”, w którym od 29 kwietnia do 4 maja 2024r. uczestniczyły Anna Troszok i Patrycja Szczechla. Zajęcia odbywały się w centrum szkoleniowym Espacio DRO w Madrycie. Wyjazd naszych nauczycielek był możliwy dzięki programowi Akredytacji Erasmusa (nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000122949) realizowanemu w liceum Kopernika od czerwca 2023r.
Zajęcia prowadzone prze Ainhoa’ę Sarmiento miały charakter wykładowo-warsztatowy. Pierwszy dzień poświęcony był prezentacjom uczestników, które miały zapoznać międzynarodową społeczność z charakterystyką regionu pochodzenia oraz przedstawić szkołę, którą reprezentowaliśmy. Następnie uwypuklona została rola nauczyciela na drodze do podtrzymywania dobrostanu psychicznego uczniów i uczenia ich uważności na własne zdrowie psychiczne, które stanowi podstawę prawidłowego funkcjonowania jednostek. Poddano dyskusji bariery, na jakie napotyka uczeń w okresie dojrzewania oraz omówiono czynniki potęgujące wzrastające ryzyko wstąpienia spadku sprawności mentalnej oraz wystąpienia zaburzeń psychicznych u młodzieży. Zapoznaliśmy się także z hiszpańską tradycją, bogactwem kulturowym Madrytu oraz lokalnymi przysmakami. Podczas tzw. cultural activities odbyło się zwiedzanie sławnej dzielnicy artystów i rebeliantów, ale i miejsca pamięci okresu wojen napoleońskich – Malasaña.
Kolejne dni dotyczyły rozważań na temat rozwoju dziecka i tego jak dobrostan psychiczny wpływa na wyniki w nauce i jakie wyzwania stawia przed nastolatkami szkoła. Rozpoznawanie określonych typów zaburzeń psychicznych powinno być kluczową z kompetencji nauczyciela w XXI wieku, aby można było szybko i z poszanowaniem godności ucznia zaoferować mu pomoc. Kluczową w przywróceniu humanistycznej perspektywy w relacji nauczyciel-uczeń była tzw. terapia skoncentrowana na osobie Carla Rogersa i teoria dobrego samopoczucia w oparciu o model PERMA+, a także podstawy terapii poznawczo-behawioralnej, która umożliwia leczenie zaburzeń lękowych u młodzieży, ucząc przy tym właściwych schematów mentalnych. Pomocne w zarządzaniu emocjami zespołu klasowego okazały się także testy socjometryczne. Aby poznać problemy duże i małe, osobowości, preferencje i zainteresowania uczniów, zagraliśmy w „clock game”, która pozwoliła nam poznać lepiej wszystkich uczestników projektu.
Kluczowym aspektem wszystkich zajęć były ćwiczenia, czyli praktyki midfulness – prowokując własne umysły i ciała do skoncentrowania się na chwili bieżącej, poznawaliśmy narzędzia łatwe do wprowadzenia w czasie lekcji, a afektywnie poprawiające jakość życia naszych uczniów, pozytywnie wpływające na ich koncentrację, regenerujące układ nerwowy – stale przebodźcowany wskutek wysokiego poziomu stresu oraz korzystania z nowoczesnych technologii. Były to między innymi: medytacja oddechowa, relaksacja mięśni, wyobraźnia sterowana, trening uważności, praca nad listą priorytetów, mentalny skan ciała, power posing, praktykowanie wdzięczności, teoria wyborów, ćwiczenia zwiększające poczucie własnej wartości.
Kurs uważamy za ciekawe doświadczenie, które pozwoliło nam poszerzyć swoją wiedzę, nawiązać kontakt z przedstawicielami zagranicznych placówek edukacyjnych i nabyć nowe narzędzia do pracy z młodzieżą.
Anna Troszok i Patrycja Szczechla