43-400 Cieszyn, Plac Wolności 7b +48 33 85 211 32
 
WAŻNE TELEFONY
TELEFONY
• Policja
Cieszyn, ul. Wojska Polskiego 2
tel: 33 8516200

• Sąd Rejonowy (kuratorzy)
Cieszyn, ul. Garncarska 8
tel: 33 8521116, 33 8521145

• Centrum Profilaktytki Edukacji i Terapii
„Kontakt”
Cieszyn, ul Ks. Janusza 3
tel: 33 479 54 55 (pomoc psychologiczna,
pomoc prawna)

• Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla osób dotkniętych
przemocą w rodzinie
Cieszyn, ul. Mała Łąka 17
tel: 33 85212929
(interwencja kryzysowa, całodobowe schronienie
dla kobiet i dzieci, telefon zaufania od 19.00 – 7.00)

• Punkt Konsultacyjno- Informacyjny ds.
przeciwdziałania przemocy
Cieszyn, ul. Skrajna 5, pok. 5
tel: 33 4794918,19
tel. 33 8512929
tel. całodobowy – 699 971 024

• Poradnia Leczenia Uzależnień
Cieszyn, ul: Mennicza 20 1 p.
tel: 33 8514430

• Dzienny Ośrodek Wsparcia
Cieszyn, ul. Bielska 4
tel: 33 8524178

• Dziecięcy Telefon Zaufania
800 12 12 12

• Telefon Zaufania dla dzieci i Młodzieży - 116 111
(prowadzony przez Fundację Dzieci Niczyje)

• Bezpłatna i anonimowa pomoc dla rodziców
i opiekunów - 800 100 100
którzy potrzebują informacji by pomóc
dzieciom przeżywającym kłopoty, wynikające
m. in. z kontaktu z substancjami psychoaktywnymi.
Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje.
Linia działa od poniedziałku do piątku w godz. 12-18

• Telefon zaufania
Dla uzależnionych od narkotyków - 801 199 990
czynny codziennie od 16.00 do 21.00
Infolinia AA (z tel stacjonarnych) 801 033 242
czynny od 8.00 do 22.00
Dla uzależnionych od Internetu, hazardu 801 889 880
czynny od 17.00 do 22.00