II LO Cieszyn

Rekrutacja
 e-dziennik
Interdyscyplinarna szkoła
 Sport w szkole
PROJEKT: NOWOCZESNA EDUKACJA II
Patronaty naszej szkoły
Szczepienia
 E-biblioteka
 Stypendia
Wirtualny spacer
Inspektor Danych Osobowych
DOCUMASTER
Geografia

Regulamin konkursu: Geograficzne co nieco

Regulamin konkursu „Geograficzne co nieco” 1. Konkurs polega na udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na pytanie z zakresu nauk geograficznych. 2. Każda, kolejna edycja konkursu rozpoczyna się dziesiątego dnia każdego miesiąca. Pytania będą zamieszczone na stronie szkoły w zakładce „konkurs geograficzny” oraz na tablicy ogłoszeń na pierwszym piętrze. 3. Uczestnik konkursu udziela odpowiedzi na postawione pytanie i przesyła odpowiedź na adres e-mail Aleksandry Cieślar (nauczyciel geografii). Za każdym razem w e-mailu należy podać: a. Nazwisko i imię uczestnika konkursu b. Klasę, w której uczestnik konkursu jest zapisany c. Odpowiedź na zadane pytanie 4. W Konkursie można wziąć udział do 24 dnia każdego miesiąca. Przysłane po tym terminie odpowiedzi, nie będą brane pod uwagę w tej edycji konkursu. 5. Wśród uczestników konkursu, którzy systematycznie będą brali udział w konkursie i udzielą prawidłowych odpowiedzi na zadawane pytania, rozlosowana zostanie na końcu roku szkolnego nagroda w postaci dyplomu i nagrody książkowej. 7. Poprawne rozwiązanie konkursu podane zostanie ostatniego dnia każdego miesiąca, na stronie szkoły w zakładce konkurs. 8. Osoby, które udzielą najwięcej trafnych odpowiedzi w comiesięcznych konkursach, otrzymają w każdym semestrze dodatkowo celującą ocenę cząstkową z zajęć geografii. 9. Odpowiedzi należy wysyłać na e-mail: olacieslar777@gmail.com Organizator Aleksandra Cieślar