43-400 Cieszyn, Plac Wolności 7b +48 33 85 211 32
baner
baner
baner
 
„Aktywna szkoła wobec nowych wyzwań” szkolenie Erasmus
W trudnym dla polskiej edukacji czasie chaosu i niepewności, nauczyciele nie ustają w wysiłkach, aby doskonalić swój warsztat pracy, zdobywać nowe kompetencje, poszukiwać inspirujących metod działania adekwatnych do zmieniającej się szybko rzeczywistości i wymieniać się cennymi doświadczeniami. Doskonałą ku temu przestrzenią są projekty Erasmus+ dedykowane zarówno nauczycielom, jak i uczniom, które II LO im. M. Kopernika w Cieszynie realizuje z powodzeniem od wielu lat. Tym razem, w ramach projektu Erasmus + “Kreatywny Koper” (nr 2023-1-PL01-KA121_SCH-000122949) dwie nauczycielki - Iwona Probst-Baszczyńska oraz Patrycja Łyżbicka wybrały się na kurs dla nauczycieli pt. “A satisfying school experience: strategies and skills for teachers”, który miał miejsce w Barcelonie w dniach 22-25 kwietnia 2024r. i organizowany był przez Europass Teacher Academy. W międzynarodowym (Niemcy, Estonia, Grecja, Polska, Węgry) środowisku miałyśmy okazję nie tylko zdobywać nową wiedzę i poznawać nowoczesne metody nauczania, ale także, co było bardzo cenne, wymienić się edukacyjnymi doświadczeniami, a tym samym i problemami, z różnych typów szkół i różnych krajów. Prowadzony w języku angielskim kurs dawał również możliwość szlifowania swoich umiejętności językowych i składał się z komponentów zarówno teoretycznych, jak i praktycznych.
Punktem wyjścia dla rozważań o wyzwaniach i możliwościach współczesnej edukacji były podstawowe założenia psychologii pozytywnej i jej znaczenie dla rozwoju i funkcjonowania młodego człowieka w środowisku szkolnym. Analiza pozytywnych skutków praktycznego zastosowania pozytywnego wzmocnienia, a także umiejętnego organizowania czasu, zgodnie z metodą “The healthy Mind Platter”, prowadziła w stronę omówienia praktycznych rozwiązań edukacyjnych budujących w szkole przyjazną atmosferę sprzyjającą wzmacnianiu motywacji wewnętrznej i samoświadomości procesu uczenia się wśród uczniów. Kolejne etapy pracy prowadziły przez teoretyczne i praktyczne aspekty “Social and Emotional Learning”, połączone z analizą i dyskusją nad konkretnymi przypadkami i problemami edukacyjnymi z różnych kulturowo i środowiskowo szkół. Interesująca była także dyskusja nad praktycznym zastosowaniem modelu PERMA w edukacji i znaczenia psychicznej kondycji uczniów w ich procesie edukacyjnym. Przed współczesną szkołą stoi wiele wyzwań, również w zakresie budowania środowiska przyjaznego dla różnorodności i wielokulturowości, dlatego też ten aspekt edukacji, był ważnym elementem kursu. Analiza typów inteligencji, znaczenia różnic kulturowych i odmienności prowadziły do dyskusji o praktycznych metodach wspierania w środowisku szkolnym różnorodności i indywidualności uczniów. Przydatne w tej materii były również omówione w ramach zajęć postawy wobec konfliktu i możliwości rozwiązywania potencjalnych szkolnych konfliktów. Nie bez znaczenia były także techniki udzielania feedback’u uczniom i rodzicom. Zwieńczeniem kursu było zgłębieniem tematu mindfulness i przydatności tej techniki w szkolnej praktyce. Praktykowanie jej w uniwersyteckich ogrodach Barcelony było otwierającym i budującym doświadczeniem.
Po raz kolejny przekonałyśmy się, jak istotną rolę w pracy nauczyciela odgrywają kompetencje miękkie i wiedza z zakresu najnowszej psychologii i jak bardzo w polskim systemie edukacji, charakteryzującym się przeładowanymi podstawami programowymi, ocenozą i uczeniem pod egzaminy, brakuje dbania o psychofizyczny dobrostan szkolnej społeczności. Szczęśliwy i spełniony nauczyciel stanowi oparcie i przewodnictwo dla szukającego swojej drogi rozwoju ucznia. Dzięki nabytym nowym kompetencjom z całą pewnością, z jeszcze większą uważnością będziemy dobierać nasze metody edukacyjne i wychowawcze, starając się zaadoptować do polskiego systemu jak najwięcej z tego, czego się nauczyłyśmy i doświadczyłyśmy na kursie.