43-400 Cieszyn, Plac Wolności 7b +48 33 85 211 32
 
Wojskowa prelekcja
17.10 do naszego liceum przyjechali żołnierze z Wojskowego Centrum Rekrutacji działającego w Bielsku-Białej. Przedstawili nam wymagania wobec pełnoletnich mężczyzn mających stawić się na komisji, przebieg drogi do wojska oraz ścieżkę rozwoju żołnierza ochotnika. Dodatkowo wymienili motywacje kandydatów rezerwy oraz program wynagrodzenia służby wraz ze stawkami, które oferuje Wojsko Polskie. Żołnierze podzielili się swoimi doświadczeniem z obecności w Iraku, Afganistanie, państwach bałkańskich i na Ukrainie. Ciekawym doświadczeniem była możliwość wzięcia w ręce dezaktywowanych, nieuzbrojonych granatnika i karabinu. Żołnierze życzyli wszystkim zebranym pozytywnego zdania matura i zapraszali do wstąpienia do wojska.