43-400 Cieszyn, Plac Wolności 7b +48 33 85 211 32
 
Nie Jesteś na sprzedaż, nie daj się kupić
23 maja gościliśmy w szkole przedstawicieli Fundacji Czas Wolności. Tematyka spotkania dotyczyła przeciwdziałaniom przyczynom przestępstwa, jakim jest handel ludźmi: „Nie Jesteś na sprzedaż, nie daj się kupić”. Warsztaty finansowane zostały ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Handel ludźmi nie jest zjawiskiem nowym, jednakże w ostatniej dekadzie XX w., w Europie nastąpił poważny wzrost skali tego zjawiska. Młodzież podczas zajęć wyposażona została w wiedzę ogólną na temat handlu ludźmi, dzięki której nie pozostanie obojętna na sytuacje, w których łamane są prawa człowieka i nikt nie reaguje na krzywdę, która dzieje się wokół nas.