43-400 Cieszyn, Plac Wolności 7b +48 33 85 211 32
 
Sukcesy w XXXV Olimpiadzie Filozoficznej
Dnia 18 lutego uczniowie klasy 3C Daniel Nowak i Kamil Trąbała wzięli udział w części pisemnej II etapu XXXV Olimpiady Filozoficznej, który polegał na napisaniu eseju na podstawie jednego z trzech cytatów oraz rozwiązaniu testu.
Kamil Trąbała w swojej pracy poruszył kwestie różnicy kwestii naukowo-intelektualnych nad sprawami etycznymi, odwołując się do imperatywu kategorycznego Imannuela Kanta, rozważań pragmatycznych, a także polemiki pomiędzy relatywizmem moralnym a absolutyzmem moralnym.
Z kolei Daniel Nowak opisał związek między filozofią a sztuką, polegający na wyrażaniu cierpienia, powołując się na krytykę cywilizacji Jean Jacques'a Rousseau, a także do myśli Arthura Schopenhauera dotyczącej remedium na cierpienie.
Etap ustny ma mieć miejsce 4 marca, trzymajmy kciuki za naszych uczniów!