43-400 Cieszyn, Plac Wolności 7b +48 33 85 211 32
 
Zima na Śląsku!
Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego pod opieką merytoryczną Departamentu Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego organizuje konkurs Plastyczno-Fotograficzny „Zima na Śląsku”. Konkurs skierowany jest do uczniów liceów, techników oraz szkół branżowych, znajdujących się na terenie województwa śląskiego, a jego przedmiotem jest wykonanie pracy plastycznej, bądź fotografii nawiązującej do tematyki konkursu, zawartej w jego tytule.