43-400 Cieszyn, Plac Wolności 7b +48 33 85 211 32
 
Stypendium Fundacji Efekt Motyla
Fundacja „Effectus Papilionis Foundation" przesyła informacje o naborze do programu stypendialnego w roku szkolnym 2022/23. Program jest prowadzony przez Fundację od 2008 r. Stypendium Fundacji „Effectus Papilionis Foundation" jest dla uczniów z małych miejscowości i terenów wiejskich z całej Polski, zdolnych i zmotywowanych do nauki, których trudna sytuacja materialna utrudnia zdobywanie wiedzy. Celem stypendium jest wspomaganie edukacji młodych ludzi, rozbudzanie ambicji i przedsiębiorczości. Stypendia w wysokości 300 zł na miesiąc przyznawane są przez kolejne 10 miesięcy roku szkolnego. Dodatkowo dla Stypendystów organizowany jest także wyjazd motywacyjny do Warszawy w 2023 r. połączony z warsztatami rozwojowymi. Warunki formalne do złożenia wniosku: - zamieszkanie na terenie wiejskim; - status ucznia VIII klasy szkoły podstawowej/liceum, technikum lub szkoły zawodowej (oprócz ostatniego roku nauki w liceum i technikum) w roku szkolnym 2022/23; - wysoka średnia ocen oraz wyróżniające się osiągnięcia ucznia; - trudna sytuacja materialna w rodzinie; - złożenie poprawnie wypełnionego wniosku i skanu świadectwa szkolnego za rok szkolny 2021/22 w terminie 15-30 listopada 2022r. Zainteresowanych uczniów otrzymaniem stypendium zapraszam do zapoznania się z regulaminem. Regulamin i wniosek dostępny na stronie https://www.papilionis.org/