Rekrutacja
 e-dziennik
 Sport w szkole
 Biblioteka
Projekty
Erasmus+
PROJEKT: NOWOCZESNA EDUKACJA II
Patronaty naszej szkoły
 Stypendia
Wirtualny spacer
Inspektor Danych Osobowych
DOCUMASTER
Geografia

Finalistka XLV Centralnej Olimpiady Języka Francuskiego

 

Magdalena Bisch z klasy 3W uzyskała tytuł Finalistki w III etapie (centralnym) XLV Olimpiady Języka Francuskiego. Tytuł FINALISTKI zwalnia z egzaminu maturalnego. W finale Olimpiady, Magda wykazała się znajomością języka francuskiego na poziomie C1 (ESOKJ) oraz znajomością dorobku kulturowego i cywilizacyjnego krajów francuskojęzycznych ze szczególnym uwzględnieniem literatury, sztuki, historii, geografii i polityki Francji.

Zawody składały się z 2 części. W części pisemnej należało rozwiązać test kulturoznawczy w języku polskim oraz zredagować wypowiedź pisemną w języku francuskim inspirowaną lekturą jednego z dwóch podanych tekstów źródłowych. Część ustna polegała na prezentacji jednej z przygotowanych lektur z zakresu literatury francuskiej oraz przedstawieniu analizy fragmentu z tej samej lektury.

Gratulujemy Magdzie wielkiego sukcesu!
(opiekun: Aleksandra Żołnowska)