II LO Cieszyn

 e-dziennik
PROJEKT: NOWOCZESNA EDUKACJA II
Szczepienia
 Sport w szkole
 E-biblioteka
 Stypendia
Interdyscyplinarna szkoła
Wirtualny spacer
Inspektor Danych Osobowych
Patronaty naszej szkoły
DOCUMASTER
Geografia

„Z pamiętnika eko-podróżnika”

 

Zakończyliśmy z sukcesem projekt on-line eTwinning, w którym brała udział klasa 2b. Opiekunem projektu była pani Aleksandra Cieślar. Projekt rozpoczął się w listopadzie 2020 i zakończył się w pierwszy dzień wiosny w marcu 2021.

W projekcie uczestniczyło ostatecznie 9 polskich szkół z Rybnika, Dąbrowy Górniczej, Zabrza, Tychów, Bytomia, Włoszczowej, Pułtuska, Wisły i nasza z Cieszyna.

Przypomnijmy sobie, że głównymi celami projektu było:
- podniesienie świadomości ekologicznej w tym dotyczącego zrównoważonego transportu;
- wzbogacenie wiedzy dotyczącej dziedzictwa kulturowego poprzez dzielenie się informacjami dotyczącymi ekologii oraz kultury naszych lokalnych środowisk w tym promowanie miasta rodzinnego;
- rozwijanie kreatywności, współpracy, umiejętności komunikacyjnych oraz poczucia odpowiedzialności za wspólnie tworzony projekt;
- rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów, wyszukiwania i analizy oraz selekcji informacji;
- rozwijanie umiejętności TIK poprzez wykorzystywanie narzędzi TwinSpace oraz innych narzędzi TIK podczas tworzenia e-pamiętnika, plakatów, awatara projektu, okładki do e-pamiętnika i realizacji innych zadań projektowych.

Podczas tych kilku tygodni wspólnej pracy przy realizacji celów i zadań projektowych wzięliśmy udział w konkursie fotograficznym „Rowerem przez świat/ Koleją przez świat/ Pieszo przez świat.” Stworzyliśmy awatara eko-podróżnika - Ekopolę, która stała się naszą przewodniczką po projekcie. Zastanawialiśmy się nad zrównoważonym transportem i dlatego stworzyliśmy plakat promujący transport ekologiczny. Szukaliśmy informacji o naszym przyrodniczym i kulturalnym dziedzictwie i stworzyliśmy ciekawą prezentację o naszych miejscowościach. Ostatecznie napisaliśmy wirtualny e-pamiętnik z podróży po każdej miejscowości partnerów projektowych, dla którego stworzyliśmy okładkę oraz quiz z podróży Ekopoli.

Teraz przed nami końcowy etap polegający na uzyskaniu „Odznaki jakości”. Wszystkim uczestnikom projektu gratuluję i dziękuję za wspaniałą atmosferę, zaangażowanie, wzajemną pomoc i twórcze podejście do zadań i działań projektowych.