43-400 Cieszyn, Plac Wolności 7b +48 33 85 211 32
 
Rozszerzenie politechniczne


Klasa o rozszerzeniu politechnicznym (nazywanym dawniej profilem matematyczno-fizycznym) ma w naszej szkole długoletnią tradycję.
Jest to klasa stworzona dla osób, które swoją przyszłość wiążą ze studiowaniem nauk ścisłych i politechnicznych.
Przedmiotami wiodącymi i realizowanymi w tej klasie na poziomie rozszerzonym są:

W programie nauczania matematyki i informatyki znajdą się wiadomości pozwalające na rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem komputerowych metod numerycznych. Program nauczania informatyki będzie zawierał takie zagadnienia jak projektowanie stron internetowych, zarządzanie bazami danych, algorytmikę, programowanie i wiele zagadnień z grafiki komputerowej.
Studia, do których przygotowani będą absolwenci tej klasy, otworzą przed nimi świat informatyki, techniki oraz nowoczesnej inzynierii.
Szczegółowe szkolne plany nauczania znajdują się tutaj