Rekrutacja
 e-dziennik
 Sport w szkole
 Biblioteka
Projekty
Erasmus+
PROJEKT: NOWOCZESNA EDUKACJA II
Patronaty naszej szkoły
 Stypendia
Wirtualny spacer
Inspektor Danych Osobowych
DOCUMASTER
Geografia

Stypendium Prezesa Rady Ministrów!

 

Jakub Kusz z klasy III D nagrodzony Stypendium Prezesa Rady Ministrów!
24 listopada 2015 w Bielsku- Białej miała miejsce gala, podczas której wręczono Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla najlepszych uczniów z powiatów cieszyńskiego, bielskiego, pszczyńskiego i żywieckiego.
W gronie wyróżnionych uczniów znalazł się uczeń Kopera – Jakub Kusz.

Stypendium może otrzymać uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Wyróżnionym, najlepszym uczniom dyplomy i nagrody wręczał Śląski Kurator Oświaty Stanisław Faber.

Galę uświetnił koncert oraz wykład doktora z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na temat „Świat matematyki”.

Serdecznie gratulujemy Jakubowi i życzymy dalszych sukcesów!