43-400 Cieszyn, Plac Wolności 7b +48 33 85 211 32
baner
baner
baner
 
LIPA 2024
Zachęcamy Wszystkich tworzących literaturę do udziału w konkursie. Możemy poszczycić się obecnością naszych uczniów w Gronie Laureatów, więc może warto kontynuować tradycję i próbować to zacne grono poszerzyć! 🙂
Cały regulamin jest dostępny w bibliotece. Tutaj udostępniamy tylko najważniejsze jego wyjątki:
-Tematyka i rodzaj literacki utworów są dowolne. Ilość prac ograniczona jest do 6 tekstów. W przypadku utworów prozatorskich lub dramatycznych objętość prac ograniczono do 4 stron znormalizowanego maszynopisu (ok. 7 200 znaków).
-Warunkiem udziału jest nadesłanie samodzielnie napisanych utworów (nigdzie wcześniej niepublikowanych) w trzech egzemplarzach (prace pisane na komputerze). Utwory należy opatrzyć słownym godłem (pseudonimem); to samo godło należy wpisać do karty zgłoszenia, która jest jedyną informacją o autorze.
-Prace należy przesłać pod adresem: Spółdzielcze Centrum Kultury BEST przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany"; 43-300 Bielsko-Biała, ul. Jutrzenki 22 z dopiskiem Lipa 2024 lub online zgloszenia@lipa.sckbest.pl.
-Termin nadsyłania prac wraz z kartami uczestnika upływa 21 czerwca 2024.