43-400 Cieszyn, Plac Wolności 7b +48 33 85 211 32
baner
baner
baner
 
Romansowanie z poezją Miłosza
15 marca 2024 nasza szkoła miała przyjemność gościć profesora Marka Bernackiego wykładowcę w Katedrze Polonistyki Wydziału Humanistyczno-Społecznego Uniwersytetu Bielsko-Bialskiego, autora książek „Wyprowadził mnie z Ziemi Ulro”. Szkice o twórczości Czesława Miłosza oraz Hermeneutykę fenomenu istnienia. Studia o polskiej literaturze współczesnej (Vincenz, Miłosz, Wojtyła, Herbert, Szymborska).

Pan profesor specjalizuje się literaturoznawstwie polskim okresu XX i XXI wieku, zaś centralne miejsce w jego rozważaniach zajmuje twórczość i osoba Czesława Miłosza. Jego poetyckie poszukiwania koncentrują się wokół hermeneutyki i fenomenologii i zakładają, że istnieje sens niezbywalny i nierelatywna prawda, których nośnikami może być poezja. Zatem, aby do prawdy dotrzeć, należy zbliżyć się do tekstu.

Aby zbliżyć się do poezji polskiego noblisty, uczniowie 4B uczestniczyli w warsztatach dotyczących metod interpretacji literatury metodą czterech pytań autorstwa prof. Jana Błońskiego oraz wykładzie przedstawiającym Czesława Miłosza z nieznanej im strony. Prof. Błoński zakładał, że udana i ciekawa dla czytelnika interpretacja tekstu poetyckiego wymaga nawiązania z nim bliższej relacji, podobnej do romansu, kiedy to zafascynowani drugą osobą, chcemy się do niej zbliżyć i dowiedzieć wszystkiego. Trzeba zatem polubić to, co chce się poznać. Wnikliwi czytelnicy wiersza „Łąka” mogą nadsyłać autorskie interpretacje na uniwersyteckiego maila prof. Bernackiego.

Uczniowie zapoznali się także z najnowszą ofertą edukacyjną UBB, w tym kierunków humanistycznych. Po spotkaniu dało się odczuć, jak trudne są powroty ze świata literatury, w którym świat na moment się zatrzymuje podczas naszej interpretacji, do rzeczywistości pełnej pośpiechu i braku uważności. Oby więcej takich spotkań z poezją! „Materialną” pamiątką tego spotkania jest przekazany do biblioteki szkolnej zbiór artykułów i szkiców krytycznoliterackich „Interpretuję: Jestem” autorstwa naszego Gościa. Profesorowi M. Bernackiemu bardzo dziękujemy za wspaniale spędzony czas!

Organizacja spotkania: Izabela Dormowicz, Ewa Mrowiec, Anna Troszok.
Tekst: Anna Troszok