43-400 Cieszyn, Plac Wolności 7b +48 33 85 211 32
 
LITERACKI MUST HAVE ZDOBYTY :)
Z okazji wczorajszego dnia Świętego Mikołaja mamy dla Was prezent! To egzemplarz nominowanej do Nagrody Nike 2022 powieści "Rozpływaj się" Anny Cieplak, zakupiony po spotkaniu autorskim - ciekawie prowadzonym przez Natalię Kałużę - w Świetlicy Krytyki Politycznej w Cieszynie. Autorka książki znalazła się w gronie siedmiu finalistów do tego literackiego wyróżnienia. Dlaczego ta powieść to must-have"?, a no chociażby ze względu na...
-TEMATYKĘ - przede wszystkim "eurosieroctwo" (znajome nam, ale niekoniecznie będące przedmiotem refleksji) oraz inne wątki, które mogą okazać się trudne, może nawet nieco kontrowersyjne, lecz na pewno wymuszą na nas wypracowanie własnego stanowiska w podejmowanej kwestii;
-CIEKAWĄ STRUKTURĘ: akcja powieści rozgrywa się w trzech "strefach" czasowych - 1999, 2004, 2019, jednak całość opisywana jest, jako "tu i teraz", co oznacza, że w opisie wydarzeń i przeżyć bohaterów nie ma odniesień do konsekwencji podejmowanych decyzji (jak powiedziała autorka: "...jak w życiu, jeżeli bohaterowie w danym momencie są »głupi« to [nie tylko oni, ale pewnie i czytelnik-E.M.] nie wiedzą o tym, że są »głupi«, że podejmują niewłaściwą decyzję.";
- REGIONALNE WĄTKI - autorka (z autopsji) znająca specyfikę Zagłębia Dąbrowskiego oraz Górnego i Cieszyńskiego Śląska zaprasza nas m.in. do Ustronia czy Katowic. Robi to jednak niestandardowo, bo mając świadomość istnienia odrębności tych regionów, w szczególny sposób je łączy, "miksuje".
Wydawcy (Wydawnictwo Literackie w Krakowie) zapewniają, że to powieść "Uciążliwie szczera, rozbrajająco zabawna i boleśnie życiowa".
Okres świętowania Bożego Narodzenia, to dobry czas również na czytanie. Może niektóre z powieściowych wątków lub przemyśleń okażą się pokrewne do naszych poglądów, inne zaś wzbudzą kontrowersje! Ale czy w lekturze nie o to właśnie chodzi?!
Polecam (choć nie tylko) tę powieść, która już niedługo będzie do wypożyczenia w naszej bibliotece!
E. Mrowiec
Źródło cytowania:
-parafraza słów autorki ze spotkania autorskiego w Świetlicy Krytyki Politycznej w Cieszynie (6.12.2022 r., prowadząca Natalia Kałuża)
-https://www.wydawnictwoliterackie.pl/.../rozplywaj-sie/ebook