43-400 Cieszyn, Plac Wolności 7b +48 33 85 211 32
 
Warsztaty na POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ
Mateusz Polok z klasy 4 f już po raz drugi- i na pewno nie ostatni- został zaproszony na Politechnikę Warszawską aby uczestniczyć w warsztatach z chemii, fizyki i biologii.
Tematem warsztatów była: ELEKTROFOREZA ŻELOWA - IDENTYFIKACJA CZĄSTEK NA PODSTAWIE WŁASNOŚCI ELEKTROKINETYCZNYCH
Czego dotyczyły te warsztaty? Fizyka dostarcza biologii narzędzi do opisu świata. Tym razem popatrzyliśmy na to jak pływają cząsteczki substancji biologicznych, jeśli je zachęcić łagodnie wpuszczając prąd do basenu. Dowiedzieliśmy się jaki jest mechanizm pod spodem, jak go poprawić albo zepsuć. I co z tego ma biologia, genetyka czy kryminalistyka? Wiele substancji daje się rozpoznawać na podstawie ich własności elektrokinetycznych, czyli prędkości osiąganej pod wpływem zewnętrznego pola elektrycznego. Technika ta jest wykorzystywana na przykład podczas analizy DNA. W warunkach laboratorium studenckiego przećwiczyliśmy elektroforezę różnych cząstek w żelu agarowym. Omówiliśmy przyczyny tego zjawiska, jego przebieg i skutki, wpływające na nie czynniki, takie jak zastosowane rozpuszczalniki, pH roztworu, lepkość czy temperatura oraz korelacje z innymi zjawiskami obserwowanymi w fizjologii, takimi jak dyfuzja, przewodnictwo mięśniowe i nerwowe czy dynamika neurotransmiterów. Elektroforezę można wykorzystywać w takich dziedzinach jak biotechnologia, biochemia i kryminalistyka.
Warsztaty były sponsorowane przez firmę ADAMED w ramach projektu ADAMED SMARTUP ACADEMY.