43-400 Cieszyn, Plac Wolności 7b +48 33 85 211 32
 
Czym zajmuje się psycholog szkolny?
Psycholog szkolny pełni ważną rolę w życiu szkolnym. Jest on nie tylko pomocą dla uczniów, ale także dla nauczycieli i rodziców. Służy pomocą w sytuacjach trudnych, kryzysowych, wspiera i wysłuchuje. W pracy z uczniem: -rozpoznaje i wspiera mocne strony ucznia; -diagnozuje trudności emocjonalne ucznia; -prowadzi indywidualne lub grupowe zajęcia z uczniami; -prowadzi zajęcia warsztatowe w klasach; -stara się przeciwdziałać niepowodzeniom szkolnym i reagować na nie; -podejmuje działania mediacyjne w sprawach wychowawczych. Dla Rodzica: - przeprowadza indywidualne rozmowy z rodzicami uczniów; -udziela porad i konsultacji w sprawach wychowawczych; -udziela wsparcia w trudnych sytuacjach, -działania o charakterze psychoedukacyjnym. Dla Nauczyciela: -wspiera w udzielaniu szeroko rozumianej pomocy psychologiczno-pedagogicznej; -pomaga w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, uzdolnień i potrzeb uczniów; -konsultacje z zespołem nauczycieli w celu ujednolicenia wspólnych oddziaływań wobec uczniów. Pamiętaj! Psycholog szkolny nie przeprowadza psychoterapii, zapewnia jedynie pomoc "tu i teraz".