43-400 Cieszyn, Plac Wolności 7b +48 33 85 211 32
 
Arte z przesłaniem w cieszyńskich SP4 i SP1
W poniedziałek (20 czerwca) Grupa "Arte z przesłaniem" przeprowadziła warsztaty z teatrzyku Kamishibai dla uczniów klas 4-6.
Dyrekcji i nauczycielom tych placówek serdecznie dziękujemy za gościnność, uczniom natomiast dziękujemy za zaangażowanie na zajęciach oraz ciekawe wnioski!
Organizacja zajęć: Aleksandra Bednarz, Martyna Foldyna, Iwo Krzempek, Wiktoria Łukasik pod opieką E. Mrowiec i I. Dormowicz