43-400 Cieszyn, Plac Wolności 7b +48 33 85 211 32
 
Pokaż język! Rozstrzygnięcie konkursu
8 kwietnia 2022 roku w naszej szkole odbyły się warsztaty literackie pod hasłem „Pokaż język!”. Uczestniczyli w nich ósmoklasiści, którzy stanęli przed wyzwaniem natury filozoficznej: opisem bytu. I to nie byle jakiego bytu, bo filozoficznej zagadki XX wieku – kamyka. Konkurs przygotowała mgr Anna Haratyk.