43-400 Cieszyn, Plac Wolności 7b +48 33 85 211 32
 
Matematyczne rozmaitości
W środę, 13 kwietnia, pięcioosobowa grupa uczennic klasy 1D wzięła udział w XVIII Regionalnej Sesji Matematycznej organizowanej z okazji święta liczby Pi. Wydarzenie to odbyło się w budynku Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach. Organizatorem sesji było II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej w Katowicach.
W pierwszej części wykłady wygłosili trzej pracownicy naukowi (z Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego i Wyższej Szkoły Technicznej). Po przerwie kilku uczniów szkół ponadpodstawowych zaprezentowało swoje referaty.
Jeden z nich, zatytułowany „Po co nam logarytmy?”, przedstawiła nasza uczennica, Zuzanna Zorychta z klasy 1D. W programie sesji znalazły się też dwa recitale muzyczne.