43-400 Cieszyn, Plac Wolności 7b +48 33 85 211 32
 
Kościół w Australii
W czwartek, 24 marca 2022, uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w czwartym spotkaniu z serii projektu "Perspektywa wiary" - tym razem nt. Kościoła katolickiego w Australii. Naszym gościem był pochodzący z Cieszyna, o. Krzysztof Sonek, dominikanin, który od 10 lat mieszka w Australii, zajmując się głównie pracą na Uniwersytecie w Melbourne.
Nasz gość przybliżył nam najważniejsze informacje dotyczące historii tego kraju, a także początków chrześcijaństwa na tym kontynencie. Opowiedział nam o edukacji i funkcjonowaniu Kościoła w tym zróżnicowanym kulturowo i wyznaniowo środowisku. Uczniowie, jak zwykle, mieli okazję do zadawania pytań.
Cieszymy się, że mogliśmy pokonać wirtualnie kilka tysięcy kilometrów i pomimo 10-godzinnej różnicy czasowej spotkać się i twórczo spędzić czas.
O. Krzysztofowi za przygotowanie prelekcji oraz uczniom za aktywne uczestnictwo - dziękują katecheci: p. Dorota, p. Dawid i ks. Damian.