43-400 Cieszyn, Plac Wolności 7b +48 33 85 211 32
 
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" we wtorek 1 marca w cieszyńskim ratuszu odbył się wykład pani Haliny Szotek upamiętniający ofiary przeprowadzonych w tym miejscu w 1946 r. procesów politycznych.
W wyniku zbrodni sądowych skazanych na śmierć zostało 18 osób. W uroczystości zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Wszechnica” wzięli również udział uczniowie naszej szkoły – klasa 1 C (profil społeczno - prawny).
Po zakończeniu prelekcji I Zastępca Burmistrza Miasta Cieszyna Krzysztof Kasztura w towarzystwie radnego Władysława Macury, byłego radnego Ludwika Kuboszka oraz uczniów złożył kwiaty pod pamiątkową tablicą upamiętniającą pomordowanych konspiratorów.