43-400 Cieszyn, Plac Wolności 7b +48 33 85 211 32
 
Współpraca z Akademią WSB
Umowa o współpracy z Akademią WSB jest sformalizowaniem trwającej już od kilku lat współpracy z tą uczelnią. Dokument podpisały Pani Dyrektor Regina Rakowska i Prodziekan Akademii WSB dr Edyta Nowak-Żółty.
Tym samym II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie dołączyło do Klubu Szkół Partnerskich Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, a nasi uczniowie będą mogli korzystać z laboratoriów i zaplecza dydaktycznego uczelni.