43-400 Cieszyn, Plac Wolności 7b +48 33 85 211 32
 
Klasa dwujęzyczna
Nauczanie dwujęzyczne polega na nauczaniu poszczególnych przedmiotów zarówno w języku polskim i w języku obcym nowożytnym. W naszym przypadku, w klasie dyplomatycznej, w języku angielskim nauczane dwujęzycznie będą geografia i informatyka. Oznacza to iż, lekcje są prowadzone częściowo po polsku, częściowo po angielsku, w proporcjach dostosowanych do możliwości uczniów.
Dzięki temu uczniowie mają możliwość opanowania wiedzy i umiejętności z języka angielskiego w stopniu rozszerzonym wraz z bogatym zasobem słownictwa z różnych dziedzin. Materiały dydaktyczne na wszystkich zajęciach dwujęzycznych to zarówno polskie podręczniki, jak i źródła w języku angielskim.
Kandydat do oddziału dyplomatycznego przystępuje do sprawdzianu kompetencji językowych w dniu 07 czerwca 2022 roku o godzinie 14.00 w II LO im.M.Kopernika

Przykładowe testy z języka angielskiego: TEST1, TEST2, TEST3
Uczniowie tej klasy mają 6h tygodniowo zajęć z języka angielskiego przez pierwsze 3 lata i 5h w klasie ostatniej (łącznie 23h w cyklu 4-letnim).
Podsumowując, w klasie dyplomatycznej:
  • przedmioty nauczane dwujęzycznie: geografia i informatyka;
  • przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: geografia i WOS;
  • zwiększony wymiar godzin z języka angielskiego;
  • przedmioty dodatkowe: wiedza o kulturze, sztuce i mediach, elementy nauk społecznych, warsztaty dziennikarskie.
Zapraszamy uczniów klas ósmych szkół podstawowych na kurs przygotowujący do sprawdzianu kompetencji językowych do klasy dwujęzycznej (język angielski). Szczegóły tutaj