II LO Cieszyn

 e-dziennik
PROJEKT: NOWOCZESNA EDUKACJA II
Szczepienia
 Sport w szkole
 E-biblioteka
 Stypendia
Interdyscyplinarna szkoła
Wirtualny spacer
Inspektor Danych Osobowych
Patronaty naszej szkoły
DOCUMASTER
Geografia

Co to jest klasa dwujęzyczna?

 

Nauczanie dwujęzyczne polega na nauczaniu poszczególnych przedmiotów zarówno w języku polskim i w języku obcym nowożytnym. W naszym przypadku, w klasie dyplomatycznej, w języku angielskim nauczane dwujęzycznie będą geografia i informatyka. Oznacza to iż, lekcje są prowadzone częściowo po polsku, częściowo po angielsku, w proporcjach dostosowanych do możliwości uczniów. Dzięki temu uczniowie mają możliwość opanowania wiedzy i umiejętności z języka angielskiego w stopniu rozszerzonym wraz z bogatym zasobem słownictwa z różnych dziedzin. Materiały dydaktyczne na wszystkich zajęciach dwujęzycznych to zarówno polskie podręczniki, jak i źródła w języku angielskim.
Kandydat do oddziału dyplomatycznego przystępuje do sprawdzianu kompetencji językowych w dniu 08 czerwca 2021 roku o godzinie 14.00 w II LO im.M.Kopernika

Przykładowy test z języka angielskiego

Uczniowie tej klasy mają 6h tygodniowo zajęć z języka angielskiego przez pierwsze 3 lata i 5h w klasie ostatniej (łącznie 23h w cyklu 4-letnim).

Podsumowując, w klasie dyplomatycznej:
  • przedmioty nauczane dwujęzycznie: geografia i informatyka;
  • przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: geografia i WOS;
  • zwiększony wymiar godzin z języka angielskiego;
  • przedmioty dodatkowe: wiedza o kulturze, sztuce i mediach, elementy nauk społecznych, warsztaty dziennikarskie.
Kandydat do oddziału dyplomatycznego przystępuje do sprawdzianu kompetencji językowych w dniu 08 czerwca 2021 roku o godzinie 14.00 w II LO im.M.Kopernika