Rekrutacja
 e-dziennik
 Sport w szkole
 Biblioteka
Projekty
Erasmus+
PROJEKT: NOWOCZESNA EDUKACJA II
Patronaty naszej szkoły
 Stypendia
Wirtualny spacer
Inspektor Danych Osobowych
DOCUMASTER
Geografia

STATUT II Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie

Statut opracowano na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r., Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawy Karty Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami)...... więcej