Rekrutacja
 e-dziennik
 Sport w szkole
 Biblioteka
Projekty
Erasmus+
PROJEKT: NOWOCZESNA EDUKACJA II
Patronaty naszej szkoły
 Stypendia
Wirtualny spacer
Inspektor Danych Osobowych
DOCUMASTER
Geografia

RELACJE I INNOWACJE 2020-1-PL01-KA101-080255
Dwuletni projekt realizowany w ramach akcji KA1 "Mobilność kadry edukacji szkolnej" w obszarze edukacji szkolnej mający na celu poprawę jakości pracy szkoły dzięki udziałowi pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe.

Planowane działania to kursy dotyczące innowacji w metodyce nauczania i psychologii, podnoszenia kompetencji językowych, budowania pozytywnych relacji, skutecznego zarządzania klasą i rozwiązywania konfliktów, pracy z uczniem zdolnym i z problemami w nauce oraz pracy metodą CLIL. Projekt będzie realizowany w okresie sierpień 2020 - sierpień 2022.

Zachęcamy do śledzenia naszej strony, na której będziemy publikować aktualności związane z działaniami projektowymi.

Współfinansowano ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+

Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.