Rekrutacja
 e-dziennik
 Sport w szkole
 Biblioteka
Projekty
Erasmus+
PROJEKT: NOWOCZESNA EDUKACJA II
Patronaty naszej szkoły
 Stypendia
Wirtualny spacer
Inspektor Danych Osobowych
DOCUMASTER
Geografia

REST API

 • API (application programming interface) - zbiór reguł komunikaci między programami
 • REST (representational state transfer) - styl architektury oprogramowania opierający się o zbiór wcześniej określonych reguł opisujących jak definiowane są zasoby, a także umożliwiających dostęp do nich.
 • BACKEND- czyli to czego nie widać po wejściu na stronę internetową. Kod backendowy nie wykonuje się na maszynie użytkownika (telefon, przeglądarka internetowa), tylko po stronie serwera.
 • FRONTEND - wygląd i zachowanie strony. Kod po stronie frontu wykonuje się na maszynie użytkownika
 • JSON (JavaScript Object Notation) - format wymiany danych.
 • Backend - testowanie - POSTMAN
 • http://sql.idsl.pl/api/osoba/read.php - przykład dostępu do API
 • REACT - FrontEnd
 • npx create-react-app nazwa-aplikacji - utworzenie nowego projektu aplikacji (w konsoli)
 • npm start - uruchomienie srodowiska i serwera do testowania aplikacji
 • npm run nazwa - produkcja strony
 • Struktura najważniejszych plików: index.html -> index.js -> App.js
 • Deploying and hosting