CZYTAM - POLECAM


 • Biblioteka szkolna ogłasza konkurs dla wszystkich uczniów naszej szkoły pt. „CZYTAM – POLECAM”. Jeśli przeczytałaś/eś świetną książkę, wypożyczoną z naszej biblioteki, podziel się opinią i napisz recenzję.
  Prace można przesyłać na adres mailowy: b_kopernik@poczta.internetdsl.pl do 20 stycznia 2018 r.
  Regulamin konkursu :
  1. Organizator konkursu:
  Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna działająca przy II LO im. M. Kopernika w Cieszynie
  2. Cele konkursu:
  - Promowanie czytelnictwa wśród młodzieży
  - Napisanie recenzji inspirowanej przeczytaną książką
  - Upowszechnianie działań na rzecz poszerzania wiedzy i samodoskonalenia
  3. Informacje o konkursie:
  - Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów II LO im. M. Kopernika w Cieszynie
  - Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace
  - Recenzowana książka musi zostać wypożyczona w bibliotece szkolnej (beletrystyka lub lit. popularno-naukowa)
  - Długość pracy to min. 150 słów, ale nie więcej niż 1 strona A4
  - Prace należy podpisać: imię, nazwisko, klasa, adres mailowy, tytuł i autor recenzowanej książki i przesłać na adres b_kopernik@poczta.internetdsl.pl
  - Konkurs trwa do 20 stycznia 2018 r. – jest to ostateczny termin nadsyłania prac
  - Prace mogą przesyłać tylko ich autorzy
  - Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone
  - Zgłoszenie recenzji do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczenie tekstu na stronie szkoły z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji na dysponowanie tekstem przez Organizatora
  4. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu
  Wszystkie recenzje nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
  O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione drogą elektroniczną.
  Decyzje Jury zostaną ogłoszone na stronie II LO im. M. Kopernika w Cieszynie.

Projekt: mgr Tadeusz Gajdzica e-mail:tadeusz.gajdzica@poczta.internetdsl.pl