HISTORIE BIBLIJNE W OCZACH MŁODZIEŻY


 • Zachęcamy wszystkich uzdolnionych plastycznie uczniów naszej szkoły do udziału w drugiej edycji Powiatowego Konkursu Plastycznego szkół ponadgimnazjalnych.
  W tym roku tematem konkursu jest przedstawienie dowolnej historii biblijnej w jednej z trzech kategorii:
  - pracy plastycznej w dowolnej technice w formacie A3
  - pracy graficznej
  - w formie komiksu.

  Regulamin konkursu:
  1. Organizator:
  Biblioteki szkół ponadgimnazjalnych powiatu cieszyńskiego
  Koordynator konkursu: Biblioteka szkolna przy II LO im. M. Kopernika w Cieszynie
  2. Cele konkursu:
  • zachęcanie uczniów do czytania tekstów biblijnych
  • kształtowanie postaw twórczych
  • rozwijanie wyobraźni, wrażliwości i umiejętności plastycznych
  3. Informacje o konkursie:
  • Konkurs jest adresowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych powiatu cieszyńskiego
  • Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę
  Do zgłoszenia należy dołączyć tekst literacki opisujący pracę konkursową
  w formacie A4
  Czas trwania konkursu: od 2 listopada 2017 r. do 8 stycznia 2018 r.
  Termin zgłoszenia do konkursu i składania prac upływa 8 stycznia 2018 r.
  Formularz zgłoszeniowy (do pobrania w bibliotece szkolnej) oraz prace prosimy przesłać lub dostarczyć do biblioteki szkolnej II LO im. M. Kopernika, 43-400 Cieszyn, Pl. Wolności 7B z dopiskiem „Konkurs plastyczny”
  Prace należy opisać na odwrocie:
  • Imię, nazwisko (lub pseudonim) oraz wiek
  • Tytuł pracy
  • Opis bibliograficzny wybranego tekstu literackiego (Księga, rozdział, wersety)
  Prace niespełniające kryteriów zawartych w Regulaminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.
  4. Nagrody
  • Komisja Konkursowa zapozna się z pracami, dokona ich oceny i nagrodzi najlepsze prace w poszczególnych kategoriach
  • Dla laureatów przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe
  Prace konkursowe zostaną ocenione przez profesjonalne Jury.
  Decyzje Komisji Konkursowej są suwerenne i ostateczne.
  Od postanowień Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie
  Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród oraz wernisaż prac odbędzie się w połowie stycznia 2018 r. Dokładny termin i szczegółowe informacje na temat podsumowania konkursu zostaną przekazane w późniejszym terminie.
  5. Postanowienia końcowe
  • Zgłoszenie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.
  • Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora. Autorzy przenoszą na organizatorów prawa autorskie, tj. prawa do publikacji drukiem, prawa do przenoszenia dzieła na nośniki elektroniczne, prawa do publikacji w Internecie i prezentacji na wystawach.
  • Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone, nie będą brane pod uwagę.
  • W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy.
  • Regulamin Konkursu jest dostępny w bibliotekach szkolnych szkół ponadgimnazjalnych powiatu cieszyńskiego.

Projekt: mgr Tadeusz Gajdzica e-mail:tadeusz.gajdzica@poczta.internetdsl.pl