FERIE W KSIĄŻNICY CIESZYŃSKIEJ


 • Jak co roku, Książnica Cieszyńska zaprasza
  w czasie ferii zimowych na bezpłatne zajęcia, które będą się odbywać o godz. 11:00.

  23 stycznia (poniedziałek) – Pierwsze kroki do biblioteki – jak korzystać ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej (prowadzenie Halina Morawiec)
  Warsztaty w przystępny sposób przybliżające wiedzę o korzystaniu ze zbiorów bibliotecznych (nie tylko Książnicy Cieszyńskiej) i pozwalające zyskać umiejętność posługiwania się bibliografiami, katalogami, komputerowymi bazami danych, zasobami cyfrowymi itd. Uczestnicy warsztatów zdobędą kompetencje niezbędne przy prowadzeniu kwerend oraz pisaniu referatów, prac semestralnych, magisterskich.

  24 stycznia (wtorek) – Warsztaty kaligrafii czyli sztuka pięknego pisania (prowadzenie Anna Rusnok)
  Pisanie ręczne, a zwłaszcza pisanie piórem, w dzisiejszych czasach staje się czynnością coraz bardziej egzotyczną. W dobie powszechnego stukania w klawisze komputerów, ekrany tabletów czy smartfonów chcemy zaprosić chętnych w podróż w przeszłość, do czasów, gdy ręczne pisanie było czynnością niezbędną do utrwalania i przekazywania informacji, a piękne pisanie sztuką i przywilejem ludzi najlepiej wykształconych. Pokażemy różne rodzaje pisma – od średniowiecznego po współczesne – i umożliwimy uczestnikom spróbowania swoich sił w kaligrafii - sztuce nie tylko wyrabiającej cierpliwość i koncentrację, ale także wpływającej ogólnie korzystnie na pracę umysłu!

  25 stycznia (środa) – Ekslibrisy i dedykacje w teorii oraz praktyce (prowadzenie Wojciech Święs)
  Superekslibris, ekslibris, pieczęć, adnotacja i inne. O rodzajach znaków własnościowych umieszczanych w książkach. O tym, kto i dlaczego je stosował. Jakie znaki znajdziemy w książkach z biblioteki królewskiej, a jakie - w książkach z domu chłopskiego? Czego można się dowiedzieć o ludziach, właścicielach starej książki, a także o wpływie, jaki wywierała na swoich czytelników, odczytując ślady, jakie w niej pozostawiono? Po krótkiej wyprawie w przeszłość ekslibrisu i dedykacji wraz z zaprezentowaniem najciekawszych egzemplarzy znaków własnościowych ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej nastąpi część warsztatowa - uczestnicy staną przed wyzwaniem zaprojektowania własnego ekslibrisu. Zajęcia adresowane do uczniów szkół podstawowych, możliwa osobna wersja dla młodzieży i dorosłych.

  26 stycznia (czwartek) – Tajemnice warsztatu cieszyńskiego heraldyka i genealoga (prowadzenie Krzysztof Kleczek)
  Czym zajmują się genealodzy, a czym heraldycy? Co to jest herb? Czym jest drzewo genealogiczne? Kim była świekra? Jak rozpocząć poszukiwania historii własnej rodziny? Punktem odniesienia będzie heraldyka i genealogia szlachty ze Śląska Cieszyńskiego, jak również genealogia chłopskich rodów z tego obszaru. Uczestnicy dowiedzą się, jakie rody szlacheckie żyły na Śląsku Cieszyńskim, ale również poznają najważniejsze cieszyńskie rody chłopskie. Przekonają się, że każdy może zajmować się historią, odkryć niezbadane do tej pory dzieje własnej rodziny. Rodzina jest jak gałęzie na drzewie – wszyscy rośniemy w różnych kierunkach, ale pomimo to korzenie mamy wspólne.

  27 stycznia (piątek) – Konserwacja dawnej książki (prowadzenie Łucja Brzeżycka, Anna Fedrizzi-Szostok)
  Pokaz konserwacji starych ksiąg i dokumentów z elementami warsztatowymi. Uczestnicy w niewielkim zakresie pomagają w pracach konserwatorskich, obserwują szkodniki niszczące książki pod mikroskopem i odpowiadają na szereg pytań rozwijających ich wiedzę na temat starych pamiątek rodzinnych. Prowadzące pokażą, jak w nowoczesny sposób uzupełnia się dziury w papierze zanurzając je w wodzie oraz jak oprawia się księgi starymi metodami.

Projekt: mgr Tadeusz Gajdzica e-mail:tadeusz.gajdzica@poczta.internetdsl.pl