KONKURS PLASTYCZNY - LITERATURA SIENKIEWICZA W OBRAZIE


       Zachęcamy wszystkich uzdolnionych plastycznie uczniów naszej szkoły do udziału w Międzyszkolnym Powiatowym Konkursie „Literatura Henryka Sienkiewicza w oczach młodzieży”.
Tematem konkursu jest przedstawienie sceny z dowolnego tekstu literackiego Henryka Sienkiewicza w jednej z trzech kategorii: pracy plastycznej w dowolnej technice w formacie A3, pracy graficznej lub pracy przestrzennej.

Regulamin konkursu:
1. Organizator:
Biblioteki szkół ponadgimnazjalnych powiatu cieszyńskiego
Koordynator konkursu: Biblioteka szkolna przy II LO im. M. Kopernika w Cieszynie
2. Cele konkursu:
• zachęcanie uczniów do poznawania twórczości Henryka Sienkiewicza
• kształtowanie postaw twórczych
• rozwijanie wyobraźni, wrażliwości i umiejętności plastycznych
3. Informacje o konkursie:
• Konkurs jest adresowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych powiatu cieszyńskiego
• Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę
• Tematem konkursu jest przedstawienie sceny z dowolnego tekstu literackiego Henryka Sienkiewicza w jednej z trzech kategorii:
 Pracy plastycznej w dowolnej technice w formacie A3
 Pracy graficznej
 Pracy przestrzennej
Do zgłoszenia należy dołączyć tekst literacki opisujący pracę konkursową
w formacie A4
Czas trwania konkursu: od 24 listopada 2016 r. do 3 lutego 2017 r.
Termin zgłoszenia do konkursu i składania prac upływa 3 lutego 2017 r.
Formularz zgłoszeniowy (do pobrania w bibliotece szkolnej) oraz prace prosimy przesłać lub dostarczyć do biblioteki szkolnej II LO im. M. Kopernika, 43-400 Cieszyn, Pl. Wolności 7B z dopiskiem „Konkurs plastyczny”
Prace należy opisać na odwrocie:
• Imię, nazwisko (lub pseudonim) oraz wiek
• Tytuł pracy
• Opis bibliograficzny wybranego tekstu literackiego
Prace niespełniające kryteriów zawartych w Regulaminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.
4. Nagrody
• Komisja Konkursowa zapozna się z pracami, dokona ich oceny i nagrodzi najlepsze prace w poszczególnych kategoriach
• Dla laureatów przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe
Prace konkursowe zostaną ocenione przez profesjonalne Jury.
Decyzje Komisji Konkursowej są suwerenne i ostateczne.
Od postanowień Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie
Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród oraz wernisaż prac odbędzie się w drugiej połowie lutego 2017 r. Dokładny termin i szczegółowe informacje na temat podsumowania konkursu zostaną przekazane w późniejszym terminie.
5. Postanowienia końcowe
• Zgłoszenie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.
• Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora. Autorzy przenoszą na organizatorów prawa autorskie, tj. prawa do publikacji drukiem, prawa do przenoszenia dzieła na nośniki elektroniczne, prawa do publikacji w Internecie i prezentacji na wystawach.
• Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone, nie będą brane pod uwagę.
• W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy.
• Regulamin Konkursu jest dostępny w bibliotekach szkolnych szkół ponadgimnazjalnych powiatu cieszyńskiego.

Projekt: mgr Tadeusz Gajdzica e-mail:tadeusz.gajdzica@poczta.internetdsl.pl