Spotkania w bibliotece


       11 oraz 14 września 2015 r. w naszej bibliotece odbyły się spotkania dla uczniów, którzy chcą zaangażować się w różnorodną działalność biblioteki.

Oto nasze propozycje:

Koło Przyjaciół Biblioteki, które obejmuje:
- miłośników książek (pisanie recenzji na temat przeczytanych książek
i umieszczanie ich na stronie internetowej biblioteki, spotkania poetyckie, itp.)
- warsztaty (wyjścia do Książnicy Cieszyńskiej, Biblioteki Miejskiej, Domu Narodowego na ciekawe warsztaty, prelekcje)
- wolontariat (np. czytanie starszym ludziom w instytucjach).

Działalność kulturalno-artystyczna biblioteki:
- wystawy prac plastycznych uzdolnionych uczniów naszej szkoły
- warsztaty artystyczne
- zespół wokalno-instrumentalny UNOSONUS
- organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi z naszego regionu (poetami, pisarzami, artystami).

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do aktywnego uczestnictwa
w naszych zajęciach.
BIBLIOTEKA ZAPRASZA!!!!

Projekt: mgr Tadeusz Gajdzica e-mail:tadeusz.gajdzica@poczta.internetdsl.pl